ફેક્ટરી ટૂર

પ્રમાણપત્રો

  • certificate
  • certificate
  • certificate
  • certificate
  • certificate

ડાઇ-કાસ્ટિંગ મશીન અને એસએમટી મશીન

Die-casting machine 2
Die-casting machine 1
SMT Machine 1
SMT Machine 2

ઉત્પાદનો અને ઉત્પાદન

IES ટેસ્ટિંગ રૂમ અને લાઇટ ટેસ્ટિંગ મશીન

IES Testing room
light testing machine

પ્રદર્શન

exhibition